top of page

Sixth Sense

Accounting

Vedení účetnictví, Ekonomické rozvahy a Daňová přiznání malých a středních firem

Naše služby

Vedení účetnictví malých a středních firem

 • příprava prvotních dokladů a jejich zaúčtování

 • příprava daňového přiznání k DPH i jiným daním

 • vyhotovení roční účetní závěrky

 • vedení střediskového účetnictví

 • porovnání rozpočtů se skutečností

 • příprava reportingů

Ekonomické rozvahy

 • supervize účetnictví

 • příprava rozpočtů

 • zpracování cash flow

 • podnikatelské plány

 • sestavení rozvahy a výsledovky

 • příprava statistických výkazů

Daňová přiznání malých a středních firem

 • přiznání k DPH

 • přiznání k dani z příjmů právnických osob

 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 • přiznání k silniční dan

 • přiznání k dani z nemovitostí

 • spolupráce s daňovými poradci

 • daňová optimalizace

Kontakt

Jitka Tříšková, director
Telefon: +420 774446623
E-mail: triskova@sixthsense.cz

Sídlo firmy a fakturační údaje

Sixth Sense s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze odd. C 1002097

Na Balkáně 2120/134, 130 00 Praha 3

IČ: 27176266, DIČ: CZ27176266
Banka – číslo účtu: 2102316718/2700 (UnicreditBank)

undraw_contact_us_15o2.png
bottom of page